Asesoría xurídica online
especializada en dereito administrativo

A asesoría dos concellos e dos particulares na súa relación coa Administración

Xanela Formativa

CADERNOS CIDADANÍA

Son cadernos cuxa finalidade é formar á cidadanía en cuestións de índole xurídica que teñen directa repercusión na vida cotiá da xente, da forma máis comprensible e clara posible. Os mesmos están concibidos para ser un apoio dunhas xornadas formativas levadas a cabo polo noso equipo nos Concellos que estean interesados en achegar este tipo de cuestións aos seus cidadáns; e teñen como obxectivo principal ofrecer aos particulares unha exposición máis directa e amena dos temas tratados. Aínda que están concibidos para ser expedidos en formato impreso, os Concellos interesados poderán solicitar a súa achega en formato dixital.

FORMACIÓN OPOSITORES

A través dos cursos de referencia preténdese prestar apoio na preparación dos seguintes grupos de oposicións: - Oposicións SERGAS: Persoal Servizos Xerais (PSG). Subgrupo C2. Preparación da parte común de oposicións a Sergas. -Oposicións XUNTA: - Corpo auxiliar Administrativo da Xunta DE GALICIA. Subgrupo C2. - Corpo Administrativo da Xunta DE GALICIA. Subgrupo C1. - Oposicións a Concellos de todo o ámbito xeográfico galego.

FORMACIÓN CONCELLOS

A través da formación para concellos póñense ao dispor destes unha serie de cursos en formato dixital cuxo fin non é outro que paliar as deficiencias formativas coas que se atopan os funcionarios municipais en materias relacionadas co desempeño práctico e diario das súas funcións. Todos estes cursos teñen unha base en común; o desenvolvemento teórico da normativa de aplicación nun concreto ámbito material, e o tratamento posterior de aspectos problemáticos que se derivan da aplicación práctica da mesma. A tal efectos intégrase nestes cursos, xurisprudencia e doutrina de aplicación en aspectos de interese e casos prácticos a desenvolver polo funcionariado usuario como sistema de avaliación que permite acreditar o aproveitamento do curso por parte do mesmo. Ademais, todo usuario poderá participar nun foro gratuíto creado sobre a temática do curso para compartir dúbidas e formulacións sobre a materia do mesmo con outros funcionarios.
XORNADAS

Contacto