Asesoría xurídica online
especializada en dereito administrativo

A asesoría dos concellos e dos particulares na súa relación coa Administración

Formación Concellos

“Aspectos prácticos do Procedemento Administrativo no ámbito MUNICIPAL”

Curso con perspectiva eminentemente práctica, no que se abordan diferentes cuestións derivadas da aplicación da Lei 39/2015, de 1 de outubro, de Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas, no campo das Administracións locais.

Se bota en falta formación relacionada con algún tema concreto que resulte do seu interese, deixe aquí a súa suxerencia: