Asesoría xurídica online
especializada en dereito administrativo

A asesoría dos concellos e dos particulares na súa relación coa Administración

CURSOS

PARA PODER PARTICIPAR EN CALQUERA DOS NOSOS CURSOS ONLINE, GRATUÍTOS OU DE PAGO, TES QUE REXISTRAR UNHA CONTA CO TEU USUARIO E MAIL DE CONTACTO

CONTARÁS CO APOIO DO PERSONAL DOCENTE PARA A REALIZACIÓN DOS CURSOS , ASÍ COMO PARA CALQUERA DÚBIDA QUE PRECISES RESOLVER DURANTE O CURSO.

CONSTA DE CATRO LECCIÓNS, TODAS CON PARTE TEÓRICA E PRÁCTICA, NAS QUE SE ABORDARÁN AS DIFERENTES PARTES DUN PROCEDEMENTO ADMINITRATIVO. PARA SUPERAR O CURSO HABERÁ QUE COMPLETAR TODA A FORMACIÓN.

CONSTA DE DÚAS LECCIÓNS, UNHA ADICADA POR ENTERO AO ESTUDO DA CONSTITUCIÓN ESPAÑOLA DE 1978 E OUTRA AO ESTATUTO DE AUTONOMÍA DE GALICIA. AMBAS LECCIÓNS CON EXAMES TIPO TEST PARA SUPERAR O CICLO FORMATIVO

 • Pruebaaa

  by M Xose Fernandez

  0 Lessons

 • curso

  by Xanela Xuridica

  2 Lessons

  des

 • Constitución e Estatuto de Autonomía

  by departam

  2 Lessonsin ,

  Avogados dereito administrativo

  Este ciclo formativo está pensado para aqueles opositores que teñan que preparar materias relacionadas coa Consitución Española de 1978 e o Estatuto de Autonomía de Galicia nos seus temarios. O curso contará con dúas leccións nas que, tras a presentación do material de estudo correspondente, haberá un par de tests que se deben superar para […]

 • Procedemento Administrativo

  by departam

  Este ciclo formativo está pensado para dotar aos alumnos dos coñecementos necesarios para xestionar procedementos administrativos. O curso contará con catro leccións nas que os alumnos abordarán catro aspectos claves dos distintos procedementos administrativos: Iniciación e Ordenación, Instrucción, Introducción e Resolución. Para cada lección haberá unha parte teórica e un cuestionario que será preciso superar […]