Asesoría xurídica online
especializada en dereito administrativo

A asesoría dos concellos e dos particulares na súa relación coa Administración

Este ciclo formativo está pensado para dotar aos alumnos dos coñecementos necesarios para xestionar procedementos administrativos. O curso contará con catro leccións nas que os alumnos abordarán catro aspectos claves dos distintos procedementos administrativos: Iniciación e Ordenación, Instrucción, Introducción e Resolución. Para cada lección haberá unha parte teórica e un cuestionario que será preciso superar para pasar á seguinte lección.

PROCEDEMENTO ADMINISTRATIVO

Módulo adicado ao estudo do Procedemento Administrativo.

Lessons

Iniciación e Ordenación Instrucción Introducción Resolución