Asesoría xurídica online
especializada en dereito administrativo

A asesoría dos concellos e dos particulares na súa relación coa Administración

Este ciclo formativo está pensado para aqueles opositores que teñan que preparar materias relacionadas coa Consitución Española de 1978 e o Estatuto de Autonomía de Galicia nos seus temarios. O curso contará con dúas leccións nas que, tras a presentación do material de estudo correspondente, haberá un par de tests que se deben superar para aprobar o curso.

CONSTITUCIÓN

Módulo adicado ao estudo da Consitución Española de 1978.

Lessons

Constitución Española de 1978

ESTATUTO

Módulo adicado ao estudo do Estatuto de Autonomía de Galicia.

Lessons

Estatuto de Autonomía de Galicia